NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Brać Sienkiewiczowska z Zakrzewa.

01Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa,
Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

    Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” to zrzeszenie osób fizycznych, którego celem jest niesienie pomocy polskiej szkole i jej uczniom. Pełną działalność Stowarzyszenie rozpoczęło od września 2009 roku. Stowarzyszenie za główny cel wyznaczyło sobie pomoc naukową, finansową i rzeczową Publicznemu Gimnazjum w Zakrzewie i jej uczniom. Ten cel realizuje m. in. poprzez: finansowanie remontów i budowy szkoły, organizowanie konkursów i wystaw szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wspieranie finansowe najuboższych uczniów, organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych, współpracę z samorządem. W 2014 r. pozyskali środki finansowe z Osi 4 Leader na realizację prac związanych z remontem Kawiarenki Muzealnej i Izby Pamięci Ludowej w Zakrzewie, którymi się opiekują i organizują spotkania z ciekawymi osobami. Prezes – Krystyna Smolińska.

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik