NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Razem Dla Rozwoju z Bieniędzic

18Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic powstało w 2011 r. z inicjatywy ludzi dobrej woli, dla których człowiek jest największą wartością. Działa na terenie gminy Wolanów. Celem organizacji jest podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości ,rozwój świadomości kulturowej i obywatelskiej ,prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej. Podejmuje działania w zakresie edukacji ,oświaty ,wychowania i pomocy społecznej. Mamy na celu min. propagowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży a także upowszechnianie kultury fizycznej i sportu . Dba o ochronę dóbr kultury i tradycji.

   Stowarzyszenie realizowało 2 projekty związane z kultywowaniem tradycji ludowych, które otrzymało wsparcie ze Strony LGD „Razem dla Radomki”. Zorganizowane zadania dotyczyły edukacji kulturalnej skierowanej do młodzieży i serniorów. W ramach działań doposażono w instrumenty i stroje działający pod auspicjami Stowarzyszenia – Zespół folklorystyczny z Bieniędzic. W ramach programu Banku Żywności – PEDS – pomagają najbardziej potrzebującym – obejmując zasięgiem pomocy grupę 450 osób. Razem z LGD „Razem dla Radomki” od 3 lat współorganizują Jarmark Ludowy, imprezę na której prezentują się najlepsi muzycy folklorystyczni i ludowi. Prezesem organizacji jest Anna Okrój.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik