NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic.

1Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  Stowarzyszenie „Rozwoju Wsi Bierwce i okolic” działa na terenie gminy Jedlińsk. Zostało zarejestrowane w KRS w dniu 14 sierpnia 2002 roku. Głównymi celami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Bierwce i okolic, jak również wspieranie inicjatyw oświatowych w środowisku wiejskim. Do zadań realizowanych przez Stowarzyszenie należą również inicjatywy związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie jest bardzo aktywną organizacją, organizuje imprezy tematyczne, wydarzenia kulturalne, a także skutecznie sięga po środki zewnętrzne realizując projektu z zakresu edukacji kulturowej.

   Od 2011 r. jest współorganizatorem Jarmarku Ludowego w Bierwcach, imprezy promującej dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich. Aktywnie uczestniczyło w organizacji warsztatów w projekcie „Zderzenie Pokoleń – Seniorzy i Młodzie na rzecz edukacji kulturowej”, realizowanego przy współpracy z LGD. W 2014 r. Stowarzyszenie pozyskało środki zewnętrzne na realizację projektów: Wieś aktywna – wczoraj a dziś” ze środków FIO Mazowsze Lokalnie, oraz „Tradycja Ludowa – szansą rozwoju” z Osi 4 Leader, w ramach których zorganizowano szereg warsztatów rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych zakresu tradycyjnych-ginących zawodów w połączeniu z nauką pieśni ludowych tworzących kulturę ludową. Prezesem organizacji jest Ewa Ofiara.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik