NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie „Zakrzewiaki”

zakrzewiakiStowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  STOWARZYSZENIE „ZAKRZEWIAKI”
  Stowarzyszenie działa na terenie gminy Zakrzew. Jej główne cele to wspomaganie organizacyjno-rzeczowe działalności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Zakrzewie, jak również wspomaganie wszelkich działań zmierzających do rozwoju kultury regionu i promocji okolic gminy Zakrzew, w szczególności przez propagowanie jej walorów krajobrazowych, turystycznych, wypoczynkowych i folklorystyczno kulturalnych. Wspólnie z PSP opiekuje się młodymi artystami z dziecięcego zespołu „Zakrzewiaki”, który przez kilka ostatnich lat zagrał kilkadziesiąt koncertów na terenie naszego województwa.

   Wspólnie z Gminą Zakrzew – Stowarzyszenie zrealizowało 3 projekty finansowane w ramach naborów prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach działania „Małe Projekty” dzięki którym realizowali zajęcia warsztatowe dla dzieci, zakupili stroje ludowe dworskie i stroje opoczyńskie, a także uczestniczyli w wyjazdowych szkoleniach prowadzonych przez najbardziej utytułowane zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” oraz „Śląsk”. Oprócz projektów związanych z rozwojem dziedzictwa kulturowego – inicjują działania związane z edukacją dzieci, takie jak ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida od września do grudnia 2010 r. Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” realizowało projekt „Wirtualna Podróż dookoła Wielkiej Brytanii”.Prezes Agata Brandys .

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik