NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Obywatelskie Gran Prix Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” dla aktywnych organizacji pozarządowych: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

firm_122266_aa5c88_bigStowarzyszenie „Razem dla Radomki” po raz pierwszy przyznało nagrody Obywatelskich Gran Prix dla aktywny organizacji pozarządowych, za pracę na rzecz rozwoju społeczno, kulturalno i gospodarczego naszego regionu. Uhonorowane zostały następujące organizacje z terenu Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga z Przysuchy, Stowarzyszenie „Brać Sienkiewiczowska” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Zakrzewiaki” z Zakrzewa, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic”, Stowarzyszenie „Razem dla Rozwoju” z Bieniędzic, oraz Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

  ZWIĄZEK PRACODAWCÓW I MAZOWSZA
  Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (ZPWiM) prowadzi działalność od 1990 r. w oparciu o Ustawę z dn. 23 maja 1991 o organizacjach pracodawców. Jest regionalną organizacją Konfederacji Lewiatan. Działaniem statutowym Związku jest m.in. zapewnienie wsparcia pracodawcom w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, reprezentowanie pracodawców wobec władz krajowych, samorządowych oraz związków zawodowych oraz podejmowanie działań na rzecz promowania dostępnych form wsparcia przedsiębiorczości na poziomie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.

   ZPWiM jest również platformą networkingową dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Prowadzi również szeroką działalność badawczą, informacyjną, doradczą i szkoleniową w obszarze szeroko rozumianej przedsiębiorczości i innowacyjności. Organizacja od 2011 roku współpracująca ze Stowarzyszeniem „Razem dla Radomki” na polu rozwijania inicjatyw związanych z rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie LGD. W 2011 r. i 2012 r. w partnerstwie realizowaliśmy projekt „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” w ramach którego 109 gimnazjalistów z 5 szkół z terenu LGD uczestniczyło w Innowacyjnych Klubach Przedsiębiorczości. Prezes Wojciech Jabłoński

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik