NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do VII edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”


Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – organizator VII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” – ogłasza otwarty nabór partnerów  do  wspólnej realizacji konkursu.

 

„Innowator Mazowsza” to na Mazowszu jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce.

Ideą konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu. Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik