NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

PARP HR eSkills Manager

PARP HR eSkills Manager

PARP HR eSkills Manager to bezpłatne, innowacyjne narzędzie działające w modelu chmury internetowej. Umożliwia sprawne zarządzanie kompetencjami informatycznymi krajowych firm z sektora MŚP.

Pozwala na skuteczną identyfikację i wyeliminowanie luki kompetencyjnej kadr w obszarze ICT – zarazem na stanowiskach informatycznych, jak i na tych niezwiązanych bezpośrednio z informatyką. Projekt narzędzia PARP HR eSkills Manager zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na innowacyjne rozwiązania HR dla firm krajowych. W fazie upowszechniania będzie ono centralnie administrowane przez PARP. Obejmie bazę na bieżąco aktualizowanych szkoleń ICT, standardów certyfikacyjnych i ścieżek kompetencyjnych.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik