NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Aktywna wieś – dobre praktyki. Publikacja przedstawiająca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju przez LGD „Razem dla Radomki” w latach 2009-2015.

aktywna_wiescZachęcamy Państwa do lektury publikacji przedstawiającej działalność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w latach 2009-2015. Był to okres w którym staraliśmy się w sposób aktywny dążyć do aktywizacji i rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin położonych na terenie południowego Mazowsza. To dla tych gmin: Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa i Zakrzewa pozyskaliśmy blisko 12 milionów złotych, dzięki którym udało się zrealizować inicjatywy o wartości wynoszącej ok. 18 milionów złotych.

  W wydawnictwie prezentujemy 106 projektów które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów wniosków prowadzonych przez nasze Stowarzyszenie dla działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – związanych z tworzeniem i rozwojem mikroprzedsiębiorstw, różnicowaniem działalności nierolniczej, realizacją inwestycji czy wspieraniem oddolnych inicjatyw dla działania „Małe Projekty” związanych z kreowaniem projektów edukacyjnych i artystycznych, organizacji imprez kulturalnych, wydawnictw publikacji historycznych i kulturowych. Skutecznie staraliśmy się sięgać po środki zewnętrzne zarówno z funduszy unijnych jak i krajowych, realizując ponad 10 inicjatyw wybranych w konkursach (związanych z aktywizacją zawodową, rozwojem przedsiębiorczości wśród młodzieży, edukacją kulturalno-medialną, promocją dziedzictwa historycznego i kultury obszarów wiejskich) o których opowiadamy na łamach naszego wydawnictwa.

   Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/e-book/aktywnawies/index.html

   Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności

   Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez PARP Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koncentruje się w nim przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawia również dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Stawiamy także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.

   Czytaj więcej

   Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa

   W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przyjęto, że wszystkie projekty wspierane w ramach poszczególnych działań będą innowacyjne i będą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa i leśnictwa z dbałością o ochronę środowiska.

   Instrumentami PROW 2014 – 2020 wspierającymi innowacyjność w gospodarstwach rolnych i sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego są w pierwszej kolejności takie działania jak:

   • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
   • Współpraca
   • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

   Ważnym krokiem w kierunku zbliżenia nauki i praktyki jest utworzenie Europejskich Partnerstw na rzecz Innowacji (European Innovation Partnership – EIP)

   Prezentacje:

    

   Źródło: http://ksow.pl/

   Zapraszamy na spotkania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

   leader20142020Jeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą, mięć wpływ na inwestycje które będą realizowane w twojej gminie – to serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo-informacyjne, mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 – dokumentu który określać będzie kierunek rozwoju Lokalenj Grupy Działania „Razem dla Radomki”.

    Spotkania odbędą się w następujących terminach:
    04.09.2015 r. – Urząd Gminy i Miasta Przysucha, godz. 13.30 (Sala Konferencyjna), Plac Kolberga 11.
    10.09.2015 r. – Urząd Gminy Jedlińsk, godzina 10.00 (Sala Konferencyjna), ul. Warecka 19
    11.09.2015 r. – Urząd Gminy Przytyk, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Zachęta 57,
    14.09.2015 r. – Urząd Gminy Wolanów, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Radomska 20,
    16.09.2015 r. – Urząd Gminy Wieniawa, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Kochanowskiego 88
    18.09.2015 r. – Urząd Gminy Zakrzew, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), Zakrzew 51

     Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces rekrutacji uczestników, tak aby w trakcie spotkania zapewniona była pełna reprezentatywność wszystkich sektorów. Dane osób chętnych do udziału w spotkaniu i współpracy w opracowaniu Strategii (imię, nazwisko, tel./mail kontaktowy, informacja o reprezentacji sektora: społecznego / publicznego / prywatnego) prosimy przekazywać mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl lub tel. pod nr 48 38 58 996.

     Program szkolenia dla przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych

     herb

     Przedstawiamy programy szkoleń dla przedsiębiorców oraz dla organizacji pozarządowych w siedmiu miejscach województwa mazowieckieg.

     Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia: osie priorytetowe, typy projektów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, kwalifikowalność wydatków, zasady aplikowania, harmonogram naboru wniosków na rok 2015.

      

     Tutaj znajdziecie Państwo więcej informacji na temat szczegółowego programu oraz terminów szkoleń.

     O mowie ciała – rozmowa z Dianą Nowek w Programie Pytanie na Śniadanie w TVP

     Diana Nowek w Programie Pytanie na Śniadanie

     Z obserwacji, twarzy, emocji, mowy ciała sylwetki, napięcia w ciele, a także z preferencji ubioru możemy dowiedzieć się dużo o drugiej osobie, o jej życiu. O mowie ciała mówi nam psychologia wyglądu którą zajmuje się Diana Nowek, członek Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, która więcej informacji na ten temat przekazała nam w popularnym programie telewizyjnym Pytanie na Śniadanie w TVP.

     Nagranie można obejrzeć pod tym linkiem: http://pytanienasniadanie.tvp.pl/20999995/mowa-ciala

     Więcej informacji o psychologii wyglądu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.psychologiawygladu.pl

     Copyright by Paweł Słabik