NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez PARP Raportem na temat innowacyjności pt. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koncentruje się w nim przede wszystkim na przedsiębiorstwach, ukazując ich bieżącą aktywność innowacyjną w zestawieniu z innymi krajami Unii Europejskiej, jak i potencjał do rozwoju tej działalności. Przedstawia również dane nt. innowacyjności mikroprzedsiębiorstw i ich współpracy z otoczeniem, pozyskane w ramach najnowszego badania PARP. Stawiamy także pytania istotne z punktu widzenia kierunków rozwoju potencjału przedsiębiorstw i kraju.

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik