NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Europejskie Partnerstwo Innowacyjne na rzecz zrównoważonego i wydajnego rolnictwa

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przyjęto, że wszystkie projekty wspierane w ramach poszczególnych działań będą innowacyjne i będą przyczyniać się do poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa i leśnictwa z dbałością o ochronę środowiska.

Instrumentami PROW 2014 – 2020 wspierającymi innowacyjność w gospodarstwach rolnych i sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego są w pierwszej kolejności takie działania jak:

  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Współpraca
  • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw.

Ważnym krokiem w kierunku zbliżenia nauki i praktyki jest utworzenie Europejskich Partnerstw na rzecz Innowacji (European Innovation Partnership – EIP)

Prezentacje:

 

Źródło: http://ksow.pl/

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik