NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Dofinansowanie dla samorządów do instalacji OZE

nfigwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Wnioski można składać od sierpnia br. Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

  Beneficjentami konkursu są: jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia, spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach. Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

   W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym:w formie dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji), w formie pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku (na pozostałe koszty kwalifikowane). Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik