NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne nt. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” Przyjdź i zgłoś swoją inicjatywę do dofinansowania.

NowyLeaderA3PrzytykJeżeli masz pomysł na realizację zadań i inicjatyw w swojej miejscowości, jeżeli chcesz rozwinąć lub otworzyć działalność gospodarczą, mięć wpływ na inwestycje które będą realizowane w Twojej gminie – to serdecznie zapraszamy na spotkania warsztatowo-informacyjne, mające na celu przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 – dokumentu który określać będzie kierunek rozwoju obszaru LGD w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Podczas spotkań przedstawimy informacje o realizowanym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w okresie lat 2009-2015 programie Leader, podczas którego sfinansowane zostało 106 projektów na terenie gmin LGD o wartości ok. 12 mln złotych, jak również wskażemy informacje o nowym okresie wdrażania wsparcia unijnego skierowanego na obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Omówione zostaną główne kierunku rozwoju obszarów wiejskich, przygotowana zostanie diagnoza, wskazane zostaną potrzeby i działania mające na celu wykorzystanie potencjału Państwa społeczności. W trakcie spotkania będą mogli Państwo przedstawić inicjatywy które powinny otrzymać wsparcie finansowe z unii europejskiej- zarówno w zakresie działań dla osób chcących założyć lub rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą i rolniczą; projektów inwestycyjnych i działań tzw. „Małe Granty” związanych z aktywizacją obszarów wiejskich. Spotkanie adresowane jest do wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, osób fizycznych, przedstawicieli instytucji kultury, sportu, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych.

   Za nami spotkania w Przysusze i Jedlińsku. Zapraszamy na następne które odbędą się w następujących terminach:
   11.09.2015 r. – Urząd Gminy Przytyk, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Zachęta 57,
   14.09.2015 r. – Urząd Gminy Wolanów, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Radomska 20,
   16.09.2015 r. – Urząd Gminy Wieniawa, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), ul. Kochanowskiego 88
   18.09.2015 r. – Urząd Gminy Zakrzew, godzina 13.30 (Sala Konferencyjna), Zakrzew 51
   Serdecznie zapraszamy. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie zgłoszenia (informację zawierającą: Imię i nazwisko, telefon, adres email, oraz informację o reprezentacji sektora: społecznego/publicznego/prywatnego) prosimy przekazywać mailowo na adres zarzad@razemdlaradomki.pl lub pod nr 48 38 58 996.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik