NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2015: Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa.

smaczek2W dniach od 16 do 22 listopada 2015 r. odbywa się kolejna edycja Ogólnoeuropejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, której celem jest promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. W kampanię od kilku lat angażuje się również Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki,” która na łamach swoich serwisów internetowych prezentuje przedsiębiorstwa, wydarzenia i produkty związane z przedsiębiorczością. Dziś prezentujemy informację o Gospodarstwie Sadowniczym Moniki i Tomasza Bankiewicz z Komorowa. To producenci naturalnie mętnych soków „Smaczek z Doliny Radomki”, jak również ubiegłoroczni laureaci nagrody mistrzów Agroligi, jednego z najważniejszych odznaczeń przyznawanych w polskim rolnictwie. To prestiżowe wyróżnienie oznacza znalezienie się w gronie przedsiębiorców rolnych, których umiejętności i osiągnięcia uznano za wzorowe, zasługujące na wyróżnienie i promowanie jako wartościowy przykład prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik