NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

LGD zaprasza na warsztaty dla przedsiębiorców, rolników oraz warsztaty dla org. pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji kultury w zakresie pozyskania środków finansowych w ramach PROW2014-2020. 8 grudnia 2015 r.

leader20142020Szanowni Państwo, 8 grudnia 2015 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie (Zakrzew 43) przeprowadzone zostaną przeprowadzone dwa bloki warsztatów tematycznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023. Spotkanie rozpoczynające się o godzinie 10.00 skierowane będzie dla przedsiębiorców, rolników, osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. Spotkanie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, publicznych instytucji kultury i edukacji, osób fizycznych które chcą realizować inicjatywy w ramach projektów grantowych rozpocznie się o godzinie 12.00.
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik