NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” laureatem prestiżowej nagrody w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2015 r.

6„Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Związek Miast Polskich, którego druga edycja rozstrzygnięta została w dniu 16 grudnia 2015 r. w Warszawie. Wśród laureatów konkursu zostało wyróżnione Partnerstwo Paprykowy Szlak – koordynowane i zainicjowane przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki”.
To wyjątkowe wyróżnienie otrzymane przez nasze Stowarzyszenie podkreśla również fakt, że w gronie laureatów byliśmy jedynym przedstawicielem partnerstwa związanego tylko i wyłącznie z rozwojem obszarów wiejskich. Pozostałymi nagrodzonymi jednostkami zostały m.in. Aglomeracja Wałbrzyska, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, Partnerstwo Królewiecki Obszar Funkcjonalny. Warto dodać, że celem realizowanego konkursu jest zidentyfikowanie i nagrodzenie najciekawszych przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi współpracy samorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów (organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami administracji publicznej). Współpraca może być realizowana w formie stowarzyszeń JST, związków komunalnych, lokalnych grup działania lub wszelkich porozumień o współpracy.
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik