NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Sieć Innowacji w Rolnictwie (SIR)

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW, która została powołana Uchwałą nr 6 Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 12 października 2015 r.

 

Posiedzenie otworzył Pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, życząc dobrej i konstruktywnej pracy na rzecz innowacji w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pracom grupy przewodniczył Pan Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który w swoim wystąpieniu przedstawił cele i zadania

Sieci innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce oraz system wsparcia innowacji w rolnictwie.

 

Zachęcamy do zapoznania się z całą prezentacją, którą można pobrać klikając na odnośnik powyżej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik