NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Prezydent RP Andrzej Duda 30 grudnia 2015 roku podpisał ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

13

Celem nowelizacji jest przesunięcie wejścia w życie części regulacji zawartych w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ( Dz. U. z 2015 r. poz. 478), tak, aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie 1 stycznia 2016 r.

 

Jak zaznacza Kancelaria Prezydenta RP, uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych.

 
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik