NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

WSPÓŁPRACA JST Z NGO na rzecz ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

badaniewspolpracyjstzngoDziś zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną publikacją przygotowaną przez Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych. Raport „Badanie Współpracy JST z NGO w obszarze wspierania i rozwoju przedsiębiorczości” powstał jako efekt współpracy badawczej przeprowadzonej przez Wojciecha Golę, Agnieszkę Morysińską, Edytę Makowską-Belta, Dorotę Zielińską, Marzenę Sochańską-Kawiecką. Jego celem było rozpoznanie potencjału i barier współpracy administracji publicznej (JST) z organizacjami (NGO) reprezentującymi i wspierającymi środowiska gospodarcze w województwie mazowieckim na poziomie lokalnym i regionalnym.
W prowadzonych pracach badawczych odwołano się do standardu współpracy JST i NGO zdefiniowanego w Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – poradniku powstałym w ramach projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Szczegółowy raport badawczy prezentuje przykłady dobrych praktyk, barier współpracy, głównych problemów w relacjach jst – ngo w obszarze gospodarczym i rekomendacje do wdrożenia przez nowo powstające Mazowieckie Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych.
Publikacje mogą Państwo pobrać tutaj

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik