NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Współpraca LRG, NGO i samorządu powiatowego (JST) w kwestiach gospodarki lokalnej

logoNa stronie internetowej Mazowieckiego Centrum Dialogu i Partycypacji Środowisk Gospodarczych znajdą Państwo koleją ciekawą publikację poświęconą modelowej współpracy pomiędzy Lokalnymi Radami Gospodarczymi a samorządem powiatowym.

Publikacja pt. „Multimedialny poradnik współpracy Lokalnych Rad Gospodarczych (LRG) z samorządem powiatowym w zakresie diagnozowania i rozwiązywania lokalnych problemów gospodarczych” zawiera praktyczne wskazówki dla działań Lokalnych Rad Gospodarczych, w sposób jasny i przejrzysty opisuje proces tworzenia systemu współpracy LRG i JST, zakres i formę współpracy LRG i JST we wdrażaniu Lokalnych Programów Rozwoju Przedsiębiorczość, opisuje modelową współpracę pomiędzy LRG, JST i organizacjami pozarządowymi (NGO). Przydatną ze względów praktycznych może stać się część poradnika dot. procedur stosowanych w obszarze współpracy pozafinansowej i finansowej interesariuszy działających na rzecz gospodarczego rozwoju powiatu. Każdy z rozdziałów publikacji kończy się ćwiczeniami praktycznymi z danego obszaru tematycznego. Do multimodalnego poradnika załączono w formie osobnych plików przykłady wzorcowych dokumentów związanych ze współpracą LRG, JST i NGO. Publikacje mogą Państwo pobrać ze strony http://centrum-dialogu.org.pl/biuletyn

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik