NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Mobilny Punkt Informacyjny nt. funduszy unijnych w Gminie Zakrzew

zakrzew17 marca w Urzędzie Gminy Zakrzew w godzinach 9:00 – 13:30 prowadzone będą bezpłatne konsultacje związane z możliwością otrzymania dofinansowania na realizację własnych pomysłów z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Konsultacje skierowane są do społeczności lokalnej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób fizycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką środków unijnych. Będzie to okazja uzyskać szersze informacje podczas indywidualnego spotkania ze specjalistą ds. funduszy europejskich.

Organizatorem konsultacji jest: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu, 26 – 600 Radom, ul. Kościuszki 5a

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik