NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Sławomir Białkowski – Zasłużony Promotor Agrobiznesu RP 2016

bialkowski11Sławomir Białkowski, Wójt Gminy Zakrzew to osoba która od blisko 20 lat aktywnie działa na wielu płaszczyznach przyczyniając się do rozwoju swojej gminy – będącej wśród liderów gmin wiejskich w pozyskiwaniu funduszy unijnych i w stosunku do wpływu na rozwój infrastruktury. Realizowane przez Pana Białkowskiego działania zostały zauważone przez Agro Biznes Klub, który odznaczył do tytułem Promotora Agrobiznesu RP 2016. Wójt to również wielki orędownik chwały rycerzy spod Grunwaldu, będący inicjatorem utworzenia Parku Historycznego „Rycerze Bogurodzicy”, miejsca upamiętniającego jednego z najważniejszych rycerzy doby średniowiecza, bohatera powieś historycznej autorstwa polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza pt. „Krzyżacy” – Mikołaja Powały z Taczowa.

  Już sama wypowiedź Państwa Elżbiety i Wojciecha Pysiak, właścicieli gospodarstwa rolnego w Zdziechowie (Mistrzów Krajowych Agroligi 2008) poświadcza sumienność realizowanych dziań przez Pana Białkowskiego. Jak wspominają Państwo Pysiak: Mieć takiego gospodarza gminy, jakim jest nasz wójt Sławomir Białkowski, z całego serca życzylibyśmy każdej gminie w Polsce. Właściwie wszystko pozytywne i dobre, co przydarzyło się w ostatnich 18 latach gminie Zakrzew, to głównie Jego zasługa. Dzięki fachowości, staraniom i wyobraźni wójta Białkowskiego – gmina Zakrzew uchodzi dziś za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin w woj. mazowieckim.

   Wójt, który nie rzuca słów na wiatr.

    Jestem człowiekiem stąd. Od urodzenia mieszkam bowiem we wsi Bielicha położonej na terenie gminy Zakrzew. Za mojego dzieciństwa nasze okolice wyglądały zupełnie inaczej. Nie było dróg asfaltowych, szkoły i świetlice nie były tak dobrze wyposażone i nie wyglądały tak ładnie jak obecnie. Nie było też w ogóle boisk wielofunkcyjnych. A ludzie tutaj zajmowali się głównie tradycyjnym rolnictwem i byli gorzej wykształceni. Do tego władze miejscowe nie posiadały takich uprawnień co dzisiaj i wszystkie ważniejsze decyzje musiały zapadać w województwie.
    Mam to szczęście, że kiedy w 1998 r. – po wygranych wyborach – obejmowałem po raz pierwszy funkcję wójta gminy Zakrzew, od 8 lat gminna Polska była już zarządzana samorządowo. Czyli ludzie tu na miejscu mogli stanowić o tym, co i jak należy robić, w jakim kierunku rozwijać swoją gminę, jak ją unowocześniać czy upiększać. Ten rok był również ważny z faktu z innego względu: zapoczątkowywał tzw. okres przedakcesyjny przed wejściem Polski do UE, który wiązał się z napływem do naszego kraju pierwszych unijnych pieniędzy. Trzeba było więc zakasać rękawy
    Kiedy jestem pytany o powody tak dynamicznego i wszechstronnego rozwoju gminy Zakrzew za czasu mojego urzędowania jako wójta, zwykle odpowiadam, że jest ich wiele. Ale najważniejszy z nich, według mnie, to to, że udało mi się z miejsca znaleźć wspólny język z gminnymi samorządowcami. Niewątpliwie pomocne w tym było to, że jestem „swój”, ale także moje fachowe przygotowanie: ukończone studia podyplomowe z obszaru zarządzania samorządem oraz kwalifikacje zdobyte na kursach z zakresu dotacji unijnych. Dorobiliśmy się również w urzędzie gminy Zakrzew fachowej kadry urzędników, wyspecjalizowanych w funduszach unijnych i krajowych.

     W myśl powiedzenia „zgoda buduje”, udało nam się w gminie Zakrzew wspólnie dokonać tylu ważnych rzeczy, o jakich z nas nikt nawet wcześniej nie marzył. Wybudowaliśmy: nowoczesne i doskonale wyposażone Gminne Centrum Kultury, Informacji i Edukacji w Zakrzewie, w którym odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, domy ludowe ze świetlicami i strażnicami OSP, placówki oświatowe, w tym przepięknie i funkcjonalne urządzone przedszkole samorządowe czy wielofunkcyjne boisko Orlik. Udało nam zmodernizować i wyasfaltować wiele dróg lokalnych. Naszą wielką atrakcją turystyczną stał się utworzony w Taczowie (byłem jego gorącym orędownikiem) przestrzenny Park Historyczny z Rycerzami Bogurodzicy, dioramą obrazu Bitwy pod Grunwaldem i głazem z płaskorzeźbą „Hołd Pruski”. W ramach tego historycznego kompleksu powstaje obecnie Muzeum Etosu Rycerskiego. Naszym priorytetem jest obecnie dokończenie budowy nowoczesnego Centrum Oświatowego we wsi Bielicha wraz z salą gimnastyczną i boiskiem Orlik.

      W naszej gminie dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska. Temu służą liczne inwestycje w tym zakresie. Gmina jest już w pełni zwodociągowana. Podłączyliśmy też do kanalizacji ponad 1100 gospodarstw. Ostatnio zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody w Zakrzewie i zbudowaliśmy nową w Dąbrówce Podłężnej. Za osobisty sukces poczytuje sobie fakt wprowadzenia już w 1999 r. na terenie gminy systemu selektywnej zbiórki odpadów. Zostało ono poprzedzone przeprowadzeniem, przy współudziale Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu, akcji informacyjnej mającej na celu przybliżenie problemu powstających odpadów. Wykłady takie odbywały się zarówno wśród uczniów w szkołach, jak i dla dorosłych w urzędzie gminy. Organizowane były też konkursy wiedzy ekologicznej, w których nagrodami były wycieczki klasowe do ogrodu botanicznego w Powsinie i cenne nagrody rzeczowe. Obecnie planowane jest wyposażenie każdego gospodarstwa domowego z przydomową oczyszczalnią ścieków.

       Co istotne – do wszystkich tych i innych przedsięwzięć udało się nam, jako samorządowi, przekonać ogół mieszkańców gminy Zakrzew. Satysfakcję sprawia nam dziś, gdy goście odwiedzający nasze okolice nie mogą się nadziwić, że w stać nas było jako gminę na tyle nowoczesnych i przeróżnych inwestycji.
       Co do mnie, to zawsze staram się wykonywać to, co obiecałem w trakcie kolejnej kampanii wyborczej. Nie jestem człowiekiem, który zwykł rzucać słowa na wiatr. Jeśli już coś obiecam moim wyborcom, to staram się to zrobić. Tylko czynami bowiem zyskuje ich zaufanie, uznanie i sympatię. I tego się, w swojej służbie mieszkańcom gminy Zakrzew.

        Opracowano na podstawie informacji ze strony www.agrobiznesclub.com.pl

        Category: Bez kategorii

        Copyright by Paweł Słabik