NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza na II Konferencję z Przedsiębiorcami.

zpprp20 maja 2016 roku, w siedzibie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku, o godzinie 18.00 odbędzie się II Konferencja z Przedsiębiorcami, stanowiąca odpowiedz na zainteresowanie przedsiębiorców zawiązaniem ściślejszej współpracy pomiędzy producentami warzyw pod osłonami skupionymi w Zrzeszeniu Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Celem spotkania jest również wspólne określenie obszarów współpracy producentów i przedsiębiorców wykorzystując potencjał CDiPR, wzajemna współpraca powodująca rozwój produkcji i umocnienie pozycji produkcji warzyw z regionu na rynku krajowym.

  Obszary możliwej współpracy producentów z przedsiębiorcami:
  • Produkty na świeży rynek.
  • Produkty do przetwórstwa.
  • Skup i dystrybucja.
  • Zaopatrzenie: Środki ochrony roślin i nawozy, Środki związane ze zbytem, Techniczna infrastruktura do produkcji, Inne jak szkolenia producentów w kierunku podwyższania i stabilizacji jakości, standaryzacji, certyfikacji –GlobalGAP, produkcji integrowanej i ekologicznej.

   Rola CDiPR w dystrybucji:
   • Rozbudowa centrum w kierunku rozszerzenia infrastruktury służącej koordynacji handlu.
   • Pozyskiwanie środków pomocowych.
   • Rozwój usług wspierających zarówno producentów , jak i przedsiębiorców.
   • Przygotowanie planu realizacji usług przetwórczych.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik