NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina o obowiązku rejestracji działalności rolniczej polegającej m.in. na produkcji oraz wprowadzaniu do obrotu owoców i warzyw pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.

 

Wniosek składają rolnicy prowadzący działalności w zakresie: dostaw bezpośrednich (produkcja małych ilości surowców do konsumenta lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta, np. sprzedaż przez rolnika małej ilości płodów rolnych na targu),gospodarstw agroturystycznych i produkcji pierwotnej (produkcja, uprawa lub hodowla produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowla zwierząt gospodarskich przed ubojem).

 

We wniosku należy określić m.in. rodzaj i zakres działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaj żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu. Nie złożenie wniosku, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności, zagrożone jest karą pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 5 000 złotych.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik