NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o efektywności energetycznej. Ustawa wejdzie w życie od 1 października 2016 r. i zastąpi dotychczasowe regulacje prawne obowiązujące w Polsce od 2011 roku. W ustawie określono zasady opracowania tzw. krajowego planu działań dot. efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

 

W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie takie przyspieszy wydawanie świadectw.

 

Zmiany dotyczą również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Krąg podmiotów podlegających temu obowiązkowi jest bardzo szeroki – są to wszyscy duzi przedsiębiorcy niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony raz na 4 lata. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego – jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik