NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Wizyta studyjna przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców z Łotwy na terenie LGD Razem dla Radomki.

W środę, 17 sierpnia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu gościło przedstawicieli Łotwy (47 osobową grupę przedsiębiorców, rolników, doradców rolnych i przedstawicieli samorządów) którzy uczestniczyli w wizycie studyjnej po terenie gmin należących do naszego Stowarzyszenia, zapoznając się z inwestycjami, działaniami i programami finansowanymi ze naborów wniosków przeprowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uczestnicy spotkania odwiedzili Gospodarstwo Sadownicze Państwa Bankiewicz, gdzie mieli możliwość zobaczenia pracy wzorowo prowadzonego gospodarstwa należącego do Mistrzów Agroligi z 2013 roku, obejrzenia nowoczesnych hal, sortowni owoców oraz tłoczni do produkcji soków – „Smaczek z Doliny Radomki”. Następnie wspólnie z przedstawicielami władz Urzędu Gminy i Miasta Przysucha – Pana Adama Pałgana, Zastępcy Burmistrza – i Pana Stanisława Wiaderka, Sekretarza Gminy i Wiceprezesa Razem dla Radomki zaprosiliśmy gości z Łotwy do obejrzenia realizowanych inicjatyw w miejscowości Zbożenna – Wiejskiego Ośrodka Kultury Ludowej, wybudowanego wraz z kompleksem rekreacyjnym – boiskami i placem zabaw, oraz Dworu Zbożenna, dwukrotnego beneficjenta działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, jednego z czołowych przedstawicieli branży restauracyjno-hotelarskich w naszym regionie.

    Zaprezentowany został również Pałac Domaniowski wraz z infrastrukturą wybudowaną nad Zalewem w Domaniowie oraz gospodarstwa produkujące paprykę z której słynie nasz region. W Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie zorganizowane zostało spotkanie połączone z prezentacją dobrych praktyk we wdrażaniu podejścia LEADER na lata 2007-2013 przez LGD „Razem dla Radomki”, które przedstawił Cezary Adam Nowek – Prezes LGD. Omówił on również zakres nowych działań, które realizować będą lokalne grupy działania w ramach PROW 2014-2020. Na zakończenie dnia uczestnicy mieli możliwość obejrzenia gospodarstw zajmujących się uprawą papryki, w tym należących do grupy producenckiej Fresh Papryka. Jak pokazało nasze spotkanie i przeprowadzone rozmowy, Łotysze byli pod wrażeniem efektywności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zmian które zachodzą na terenach wiejskich w Polsce, dzięki środkom unijnym.


    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik