NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Bezpłatne szkolenie z zakresu: Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych, produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości . 17 października — Urząd Gminy w Przytyku.

kuznia_przytykStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Gminy w Przytyku zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowym z zakresu Marketing i budowa silnej marki produktów tradycyjnych oraz Produkty tradycyjne i lokalne w systemach żywności wysokiej jakości, które odbędzie się w dniu 17 października 2016 r. , o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

  Spotkanie zostanie poprowadzone przez Pana Jana Zwolińskiego doświadczonego praktyka, który od kilkunastu lat kieruje Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego – jedną z najważniejszych instytucji związanych z promocją i budową silnego wizerunku i marki produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce. Organizacja ta zrzesza licznych producentów, a jej rolą jest budowanie wspólnie z administracją rządową i samorządową polskiego systemu jakości dla produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych. Zagadnienie związane z budową silnej marki produktów i marketingiem poprowadzi Pan Wojciech Jabłoński, Wiceprezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza, członek Mazowieckiej Rady Innowacyjnej, ekspert posiadający bogate doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu organizacjami gospodarczymi w tym osobami prawnymi, który podczas spotkania przekaże informację dotyczące procesu budowy silnej marki produktów tradycyjnych, wskaże producentom w jaki sposób kształtować marketing firmy, reklamę w procesie budowy własnej marki produktów.

   Spotkanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych” realizowanych w ramach działania Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Inicjatywa ta oferuje szereg specjalistycznych zajęć szkoleniowych, warsztatów i szkoleń e-learningowych związanych z budowaniem silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych, producentów branży spożywczej, jak również z rozwojem mieszkańców obszarów wiejskich, którzy chcieliby podjąć działalność pozarolniczą związaną z produkcją zdrowej żywości. Skierowany jest do wszystkich chętnych osób z terenu woj. mazowieckiego, a szczegółowe informacje o projekcie zawarte są na stronie internetowej: http://razemdlaradomki.pl/kuznia_smakow-pl
   Serdecznie zapraszamy. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik