NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Konferencja Regionalna MJWPU w Radomiu

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, serdecznie zapraszają na Konferencję regionalną pt. „Stopień wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w 2016 roku i prezentacja harmonogramu konkursów na 2017 rok”, która odbędzie się 08 grudnia 2016 r. w sali Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu przy ul. Mikołaja Kopernika 1.

 

Celem konferencji jest podsumowanie aktywności beneficjentów, prezentacja stopnia wdrażania RPO WM w 2016 roku oraz przedstawienie harmonogramu konkursów na 2017 rok.

 

Na konferencję szczególnie zapraszamy przedstawicieli instytucji zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich oraz byłych, obecnych i przyszłych beneficjentów środków unijnych. Przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów instytucjonalnych.

 

Konferencja jest znakomitą okazją do przygotowania się do naborów planowanych na rok 2017.

 

Udział w konferencji jest także szansą na poznanie dobrych praktyk w pozyskiwaniu Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej. W czasie debaty przedstawione zostaną projekty, które dofinansowanie już uzyskały, jako jedne z pierwszych w nowej perspektywie 2014-2020. Możliwość wymiany doświadczeń stanowić może nieocenione wsparcie w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Konieczna jest jednak wcześniejsza rejestracja.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres sowa@mazowia.eu lub a.koltun@mazowia.eu

 

Program konferencji

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik