NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zakładania nowych działalności gospodarczych – prowadzonych przez Stowarzyszenie Razem dla Radomki.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach:
– Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa
– Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+

  Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 21.11.2016 r. do dnia 07.12.2016 do godz. 15.00

   Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem:
   http://razemdlaradomki.pl/nabory_utworzenie_nowego_podmiotu_50plus dla działania związanego z tworzeniem nowego podmiotu gospodarczego;
   http://razemdlaradomki.pl/nabory_rozwoj_istniejacego_przedsiebiorstwa dla działania związanego z rozwojem przedsiębiorczości.
   Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu, w tym z kartami oceny lokalnej i strategicznej które dokładnie określają zakres oceny projektów.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik