NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Rozpoczęcie naboru wniosków w zakresie działań: Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych oraz Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych:
– Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
– Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej.

  Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 07.11.2016 r. do dnia 22.11.2016 r. do godziny 15.00.

   Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi:
   Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Limit dostępnych środków: 2 550 000,00 zł.
   Infrastruktura Publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej. Limit dostępnych środków: 850 000,00 zł.

    Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/nabory_infrastruktura_publiczna

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik