NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

X edycja konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego

Logo-mazowsze_m
Organizatorem X edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2016, jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Celem Konkursu jest promocja najlepszych, najsmaczniejszych, najzdrowszych produktów żywnościowych oraz wzmocnienie pozycji rynkowej produktów wytwarzanych przez mazowieckich producentów. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością w podejściu do tematu żywności i innowacyjności przetwórstwa.
Konkurs służy także wsparciu budowy rozpoznawalnej marki regionu mazowieckiego. Przez „produkt” rozumie się wyroby, przetwory oraz surowce, które mogą być przeznaczone do bezpośredniego spożycia (bez potrzeby obróbki cieplnej).
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik