NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
Panoramy
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Dokumenty aplikacyjne do naboru wniosków w zakresie działań: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+, Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

logoraInformujemy, ze formularze wniosków przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla następujących działań: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+,Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.dostępne są na następujących stronach internetowych:

  na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego pod adresem: http://www.prow.mazovia.pl/pl/prow_20142020/wsparcie_dla_rozwoju_lokalnego/poddzialanie_192_wsparcie_na/legislacja.html
  na stronie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/formularze_wnioskow-pl

  Category: Bez kategorii

  Copyright by Paweł Słabik

  Font Resize
  Wersja kontastowa