NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Harmonogram naboru wniosków realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania Razem dla Radomki.

logoraZachęcamy do zapoznania się z Harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” w okresie lat 2016-2023.

  Informujemy, że w okresie I połowy 2017 roku zaplanowaliśmy przeprowadzenie konkursów na wybór operacji dla następujących zadań:
  Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ . Limit dostępnych środków dla naboru wynosi: 350 000,00 zł
  Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Limit dostępnych środków dla naboru wynosi: 929 787,00 zł
  – Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych. Limit dostępnych środków dla naboru wynosi: 232329,04 zł
  Projekt grantowy: Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację grup defaworyzowanych. Limit dostępnych środków dla naboru wynosi 100 000,00 zł

  Harmonogram planowanych naborów wniosków prowadzonych przez Stowarzyszenie “Razem dla Radomki” dostępny jest na stronie internetowej http://www.razemdlaradomki.pl/dok/Harmonogramnaborow.pdf

   Szczegółowe ogłoszenia dot. realizacji naborów dla wskazanych działań, będą publikowane na stronach Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w terminie minimum 2 tygodni poprzedzającym dzień ich rozpoczęcia. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu. Telefon 48 38 58 996.

   Category: Bez kategorii

   Copyright by Paweł Słabik