NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działań – Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie – Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych.

Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 23.03.2017 do godz. 15.00. Limit dostępnych środków: 232 329,04 zł.

    Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/nabory_intastruktura_publiczna_02

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik