NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następującym zakresie: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Termin składania wniosków wyznacza się na okres od 09.03.2017 r. do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15.00

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 70% (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.) Maksymalna wysokość wsparcia 200 000,00 zł. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 929 787,00 zł.

    Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/nabory_rozwoj_przedsiebiorstwa_02. Zachęcamy do zapoznania się z procedurą konkursu w tym z kryteriami oceny operacji.

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik