NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+.

logoraStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w następujących w zakresie: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+. Termin składania wniosków wyznacza się na okres od dnia 09.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. do godz. 15.00

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 tyś zł. (na podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Rozdział V.)Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 350 000,00 zł.

    Szczegółowe informacje o naborze znajdą Państwo w ogłoszeniu o konkursie dostępnym pod adresem: www.razemdlaradomki.pl/nabory_nowy_podmiot_gospodarczy_02 . Zachęcamy do zapoznania się z procedurą konkursu w tym z kryteriami oceny operacji.

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik