NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Innowacje społeczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich w wybranych krajach europejskich

Innowacje spoleczne majace na celu zapewnienie bezpieczenstwa

Oddajemy w Państwa ręce Raport z przeglądu innowacji społecznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom starszym na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych w wybranych krajach europejskich, który został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opracowanie ma na celu nie tylko dostarczyć wiedzę w zakresie realizacji polityki senioralnej wobec mieszkańców wsi, ale także zainspirować do refleksji, inicjowania nowych instrumentów polityki społecznej i zdrowotnej oraz do podjęcia proaktywnych działań lokalnych na podstawie doświadczeń z Francji, Niemiec, Włoch, Szwecji, Finlandii i Hiszpanii.

 
Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik