NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Inkubator przetwórstwa lokalnego . Nowe działanie w ramach naborów wniosków

lgd razem dla radomki

W prezentowanym cyklu artykułów chcemy Państwu przybliżyć tematykę związaną z inkubatorami przetwórstwa lokalnego, dla których w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w 2017 roku dokona naboru wniosku o wybór podmiotu który utworzy w/w jednostkę. Działanie to ma na celu stworzenie przestrzeni dla drobnych producentów zajmujących się sprzedażą żywności lokalnej i tradycyjnej.

 

Inkubator przetwórstwa lokalnego to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży), spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska. Zasada funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego polega na odpłatnym udostępnianiu rolnikom przetwarzającym produkty rolne, odpowiedniego zaplecza kuchennego. Przetwarzanie produktów spożywczych w odpowiednich warunkach higienicznosanitarnych przyczyni się do profesjonalnej produkcji domowej żywności oraz do ułatwienia rozwoju działalności gospodarczej.

 

Czytaj więcej

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik