NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

80 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki

80biuletynZapraszamy Państwa do lektury 80 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego prezentujemy nasze działania oraz inicjatywy realizowane przez naszych partnerów oraz instytucje z terenu gmin tworzących naszą lokalną grupę działania.

  W aktualnym numerze prezentujemy informacje o zakończonych w miesiącu kwietniu naborach wniosków przeprowadzonych dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w ramach których przekazaliśmy ponad 1,7 miliona złotych na działania związane z rozwojem istniejących firm, rozwojem infrastruktury publicznej, czy tez na projekty związane z zakładaniem pierwszej działalności gospodarczej.

  Aktywnie dążymy do rozwoju społeczności lokalnych, w tym do kreowania lokalnych liderów i silnych organizacji pozyskując zewnętrzne środki finansowe na realizację dwóch nowych projektów wybranych w ogólnopolskich konkursach. Od czerwca rozpoczynamy realizację inicjatyw: Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych oraz Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych – w ramach których będziemy chcieli aktywizować społeczeństwo, mieszkańców obszarów wiejskich, lokalnych liderów i organizację pozarządowe z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego. Projekty te dotyczyć będą działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych.

   W aktualnym wydaniu nie zabraknie podsumowania konkursu grantowego FIO Mazowsze Lokalnie, dla którego będąc ambasadorem pomagaliśmy w procedurze oceny wniosków, a także na etapie doradztwa z organizacjami i grupami nieformalnymi z naszego terenu, które otrzymały wsparcie na realizację swoich inicjatyw w kwotach do 5000,00 zł. Przedstawimy wyniki konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepsze produkty 2016 roku w którym wygrali nasi producenci: Pasieka Murawscy Łukasza Murawskiego z Woli Wacławowskiej (miód naktarowy), Kamila Kawińska z Wrzosu (Sójka Wrzoska) oraz Pani Agnieszka Komorowska z Czarnego Ługu (miód faceliowy) . Opowiemy o nowej wystawie i publikacji wydanej przez Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, seminarium studyjnym Związku Gmin Radomka i Liderów LGD. Kończąc wprowadzenie do naszego wydawnictwa, zapraszamy Państwa serdecznie w najbliższy weekend do Przysuchy, gdzie odbędą się 18 Dni Przysuchy i 58 Dni Kolbergowskie, których nasze LGD jest współorganizatorem.

    Oczywiście to nie wszystkie wiadomości, które przedstawiliśmy na łamach Biuletynu, dlatego tym bardziej zachęcamy do jego lektury. Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn80/index.html

    Category: Bez kategorii

    Copyright by Paweł Słabik