NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Konkurs kulinarny na najlepsze potrawy/dania z papryki. Zapraszamy do udziału. Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” (LGD) z siedzibą w Radomiu zaprasza osoby prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, lokale gastronomiczne, przedsiębiorców, organizacje zrzeszające osoby fizyczne, lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) oraz szkoły z klasami o profilu gastronomicznym, do udziału w konkursie kulinarnym o Laury Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na najlepszą potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty, których terenem zamieszkania i/lub działania to powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, białobrzeski, miasto Radom, Szydłowiec, Zwoleń, Białobrzegi.

Uczestnicy konkursu mogą przygotować i przesłać przepisy na max. 2 potrawy spośród takich kategorii jak:

 • I dania gorące z papryki,
 • II dania zimne z papryki,
 • III przetwory (i nalewki) z papryki.

Przy ocenie potraw będą brane pod uwagę następujące kryteria: smak potrawy, regionalność, podanie potrawy. Oceny dokona profesjonalne trzyosobowe jury.

Zwycięzcom z każdej z kategorii przekazane zostaną laury pamiątkowe oraz nagrody rzeczowe.

Formularze zgłoszeniowe oraz przepisy prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres: «Razem dla Radomki», ul. Wernera 9/11, 26-600 Radom lub na adres e-mail: zarzad@razemdlaradomki.pl albo faxem (048) 38 58 996.

Na zgłoszenia czekamy do 10.08.2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 sierpnia 2017r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku.

Dokumenty do pobrania:

konkurs kulinarny na dania z papryki

81 numer Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia Razem dla Radomki.

Zapraszamy Państwa do lektury 81 numeru Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, na łamach którego prezentujemy nasze działania oraz inicjatywy realizowane przez naszych partnerów oraz instytucje z terenu gmin tworzących naszą lokalną grupę działania.
 
W aktualnym numerze prezentujemy informacje o realizacji nowych projektów, inicjatyw, a także o tym, że Lokalna grupa Działania „Razem dla Radomki” przygotowuje się do kolejnych naborów wniosków, które planujemy przeprowadzić w zakresie projektów grantowych już w następnym miesiącu. W miesiącu lipcu rozpoczęliśmy realizację czterech nowych projektów, które uzyskały dofinansowania będąc wybranymi w konkursach zewnętrznych.
 
Publikacja dostępna jest na naszej stronie internetowej pod adresem http://razemdlaradomki.pl/biuletyny/biuletyn81/index.html

Oferta praktyk w Biurze LGD Razem dla Radomki

lgd razem dla radomki

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie administracyjne zespołu;
 • Wsparcie w procesach związanych z redagowaniem serwisów internetowych, z administrowaniem turystycznymi aplikacjami mobilnymi
 • Wyszukiwanie informacji, tworzenie artykułów prasowych, redakcja biuletynów, informacji;
 • Udział w przygotowaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych;
 • Zapoznanie się z działaniami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich;
 • Wsparcie w budowie wizerunku LGD i promocji obszarów wiejskich terenu gmin należących do LGD „Razem dla Radomki”;

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Status studenta/absolwenta
 • Otwartość na ludzi i nowe rozwiązania;
 • Komunikatywność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • Biegła znajomość komputera, w tym umiejętność pracy w MS Office;
 • Chęć poznania specyfiki pracy projektowej związanej z tematyką funduszy unijnych;

Zapewniamy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy związanej z funduszami unijnymi;
 • Referencje po zakończonym programie praktyk;
 • Możliwość uzyskania zatrudnienia w Biurze LGD (umowa o pracę) ;

Praktyki mają charakter nieodpłatny. Zastrzegamy jednak, że w przypadku efektywnej realizacji powierzonych zdań istnieje możliwość zatrudnienia w Biurze LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jest organizacją pozarządową, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działającą na rzecz rozwoju obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Czas trwania praktyk oraz data rozpoczęcia praktyk ustalana jest indywidualnie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV na adres mailowy: zarzad@razemdlaradomki.pl, lub dostarczenie osobiście do Biura mieszczącego się w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 38 58 996.

Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych – zapraszamy do udziału w nowym projekcie LGD Razem dla Radomki

To nowy projekt, wybrany do realizacji w ramach konkursu ofert Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017, mający na celu: aktywizację społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych. Continue reading

Copyright by Paweł Słabik