NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Oferta praktyk w Biurze LGD Razem dla Radomki

lgd razem dla radomki

Zakres obowiązków:

 • Wsparcie administracyjne zespołu;
 • Wsparcie w procesach związanych z redagowaniem serwisów internetowych, z administrowaniem turystycznymi aplikacjami mobilnymi
 • Wyszukiwanie informacji, tworzenie artykułów prasowych, redakcja biuletynów, informacji;
 • Udział w przygotowaniu wniosków związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych;
 • Zapoznanie się z działaniami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaru Wiejskich;
 • Wsparcie w budowie wizerunku LGD i promocji obszarów wiejskich terenu gmin należących do LGD „Razem dla Radomki”;

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Status studenta/absolwenta
 • Otwartość na ludzi i nowe rozwiązania;
 • Komunikatywność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • Biegła znajomość komputera, w tym umiejętność pracy w MS Office;
 • Chęć poznania specyfiki pracy projektowej związanej z tematyką funduszy unijnych;

Zapewniamy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy związanej z funduszami unijnymi;
 • Referencje po zakończonym programie praktyk;
 • Możliwość uzyskania zatrudnienia w Biurze LGD (umowa o pracę) ;

Praktyki mają charakter nieodpłatny. Zastrzegamy jednak, że w przypadku efektywnej realizacji powierzonych zdań istnieje możliwość zatrudnienia w Biurze LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” jest organizacją pozarządową, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działającą na rzecz rozwoju obszaru gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew.

Czas trwania praktyk oraz data rozpoczęcia praktyk ustalana jest indywidualnie. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV na adres mailowy: zarzad@razemdlaradomki.pl, lub dostarczenie osobiście do Biura mieszczącego się w Radomiu, przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 38 58 996.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik