NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Ankieta – Badanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023

Szanowni Państwo!
 
Niniejszą ankietę kierujemy do mieszkanców z terenu gminy  Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wieniawa Wolanów, Zakrzew, które są położone w obszarze działania LGD „Razem dla Radomki”. Celem prowadzonego badania jest zebranie opinii związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023 LGD „Razem dla Radomki”.
 Ankieta jest anonimowa. Wyniki badań posłużą do oceny efektywności wdrażania w/w strategii i są niezbędne do dostosowania Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Ankietę należy wypełnić w formie elektronicznej lub wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Biura LGD „Razem dla Radomki” za pośrednictwem e-mail (zarzad@razemdlaradomki.pl), pocztą tradycyjną lub osobiście (Janiszew ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew).
 
Badanie efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik