NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (mOWES) prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy zaprasza na Seminarium pn. „W poszukiwaniu możliwości współpracy Lokalnych Grup Działania Regionie Radomskiem i Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim.”.

Program:

 

  1. Miejsce seminarium: Instytut Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu,  ul. K. Pułaskiego 6/10
  2. Termin : 14 marca 2018 rok, g. 9.30 – 15.00
    Program:
9.30 – 9.40

Rejestracja

 

 
9.40 – 10.00Działalność Mazowieckiego Ośrodka Wspierania Ekonomi Społecznej (mOWES)Daniel Prędkopowicz
zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy

 

10.00 – 10.45Lokalne Grupy Działania (LGD) a rozwój Obszarów Wiejskich na MazowszuRadosław Rybicki
dyrektor Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UM WM.
10.45 – 12.00Przedstawienie dobrych praktyk z zakresu współpracy LGD i OWESKatarzyna Jórga
prezes Zarządu LGD Światowid

Hubert Pasiak
prezes Zarządu LGD ” Ziemia Siedlecka”

 

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

 

 
12.15 – 13.45Wypracowanie zakresu i tematyki współpracy mOWES i LGD w Regionie Radomskim. DyskusjaModeratorzy:
Cezary Nowek
prezes Zarządu LGD

„Razem dla Radomki”

Daniel Prędkopowicz
zastępca dyrektora Biura Zarządzania Projektami Fundacja Fundusz Współpracy

 

13.45 – 14.30

Możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania wsparcia finansowego ze źródeł publicznych (samorząd terytorialny, administracja rządowa, środki z funduszy unijnych)

 

Tamara Borkowska
zastępca ds. organizacyjno-prawnych dyrektora Departamentu Organizacji
UM WM
14.30 – 15.00Obiad 

Prosimy o potwierdzenie udziału pod numerem telefonu 600 923 287 e-mail: abulska@cofund.org.pl

 

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik