NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Mazovia Circular Congress Płock

Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza, Płockim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym oraz Mazowieckim Parkiem NaukowoTechnologicznym w Płońsku i partnerami zapraszają do udziału w pierwszej edycji Mazovia Circular Congress . Jest to międzynarodowe spotkanie z udziałem czołowych ekspertów i praktyków w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Już 3 i 4 października br. w Płocku istniejące zależności między stanem środowiska naturalnego, działalnością człowieka oraz postępem technologicznym będą stanowić punkt wyjścia do pokazania Państwu jak mądrze rozwijać się gospodarczo. Pokażemy jak zyskać ograniczając ilości surowców, materiałów i energię już na etapie produkcji oraz jak wykorzystać ograniczenia do poszerzenia pól działalności i współpracy międzysektorowej. Zaprezentujemy dobre praktyki i unikatowe rozwiązania regionów, miast, firm i instytucji z całego świata oraz realne korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku Circular Economy.
 
Poza ogólnym panelem dyskusyjnym wydarzenie będą tworzyć trzy bloki tematyczne: Żywność/Food, Miasto/City, Produkcja/Manufacturing obejmujące wystąpienia ekspertów, praktyków i ich debaty.

LGD Razem dla Radomki reprezentowało Mazowsze na Dożynkach Prezydenckich w Spale.


 
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Wsi Radomskiej było gospodarzem stoiska wystawienniczego Mazowsza, promującego producentów, rolników i produkty tradycyjne z terenu naszych gmin. Stoisko przygotowane pod hasłem „Mazowsze pachnące papryką” znajdowało się w Miasteczku Regionów, w którym swoje zwyczaje, regionalne specjalności i kulturę prezentowało każde z 16 województw. Odwiedziło nas wielu znakomitych gości, europosłów, posłów, przedstawicieli krajowych organizacji rolniczych, na czele z Prezydentem Andrzejem Dudą z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Janem Krzysztofem Ardanowskim, którzy skosztowali przygotowanych przez nas specjałów z „Papryki Przytyckiej”. Obecni na stoisku byli również przedstawiciele samorządów z terenu LGD – Wójt gminy Zakrzew Sławomir Białkowski, oraz Wójt gminy Wieniawa – Krzysztof Sobczak.
 

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji, w tym konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. Mazowsze reprezentował wieniec przygotowany przez sołectwo Bartodzieje (gmina Tczów, powiat zwoleński). Dostępny dla wszystkich był Gościniec Prezydencki, a także stoiska promocyjne poszczególnych gmin powiatu tomaszowskiego. W Miasteczku Regionów znalazł się kiermasz tradycyjnych specjałów, stoiska poszczególnych województw i występy zespołów ludowych.
 
 

 

Czytaj więcej

Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom, przystąpił do realizacji operacji „Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020.

 

I dzień – szkolenie stacjonarne w Radomiu.

 Sesja plenarno – referatowa będzie zawierała wystąpienia ekspertów z zakresu:

  • Stowarzyszenia agroturystyczne jako stabilna sieć współpracy jednostkowej i systemowej.
  • Sieciowe produkty turystyki wiejskiej. Komunikacja, konkurencyjność i innowacje.
  • Rola ODR-ów w pracy na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej.

II dzień – wyjazd studyjny z Radomia (program realizowany na terenie powiatów tomaszowskiego, brzezińskiego i rawskiego).

  • Zwiedzanie parku edukacyjno-rozrywkowego MIKROKOSMOS, jako przykład innowacyjnych rozwiązań w zagrodzie edukacyjnej.
  • Zwiedzanie Żywego Skansenu Folkloru Polskiego w Nagawkach.
  • Zwiedzanie wioski tematycznej – Wieś Różana Wilkowice. Podczas wizyty odbędą się warsztaty bibułkarskie, oraz występ kapeli ludowej z Majówki, która zaprosi nas na interaktywne przedstawienie „Pirzacka po wilkosku”.

Projekt skierowany jest do właścicieli gospodarstw agroturystycznych, obiektów turystyki wiejskiej, rolników lub mieszkańców województwa mazowieckiego chcących założyć działalność pozarolniczą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się do doradców w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub do osoby bezpośrednio realizującej projekt.

Ewa Stanik

MODR Oddział Radom ul. Chorzowska 16/18

tel: 48  332-39-63,  48 365 02 06

email:ewa.stanik@modr.mazowsze.pl

Harmonogram szkolenia w załączeniu.

XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Po raz dwunasty samorządowcy z Mazowsza biorą udział w spotkaniu dotyczącym europejskich programów i mazowieckich propozycji mechanizmów wsparcia wsi i rolnictwa. Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich otworzyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Podczas spotkania poznaliśmy także laureatów konkursu na najaktywniejsze sołectwo.
 
Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich to coroczne wydarzenie, podczas którego omawiane są dotychczasowe działania podjęte na rzecz rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich na Mazowszu. Tym razem wójtowie, burmistrzowie, starostowie i przedstawiciele Lokalnych Grup Działania podsumowali jak przez ostatnich 20 lat zmieniła się mazowiecka wieś. Zaprezentowane zostały także bieżący stan PROW 2014-2020 i planowane zmiany m.in. w perspektywie LEADER. Poznaliśmy także laureatów konkursu na najaktywniejsze sołectwo.
Zmodernizowany Rynek w Przytyku – inwestycja współfinansowana przez LGD „Razem dla Radomki”

Zakończyła się długo oczekiwana inwestycja legendarnego Pępka Europy. W niedzielę 2 września oddano do użytku nowo zagospodarowany Rynek w Przytyku.
 
Podczas uroczystości Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński zaapelował do wszystkich w swoim wystąpieniu „Dziś, w dniu oficjalnego otwarcia wyrażam głęboką nadzieję, że prace, jakie włożyliśmy w ten projekt, przyniosą zamierzony efekt. Pragnę, aby ten odnowiony, piękny rynek stał się dla wszystkich państwa miejscem odpoczynku, miejscem spotkań, miejscem, w którym będziecie chętnie spędzać czas całymi rodzinami wzmacniając poczucie społeczności i dbając o kultywowanie lokalnych tradycji i historii. Chciałbym gorąco prosić mieszkańców gminy Przytyk – dbajmy o to miejsce, zwracajmy uwagę osobą, które dewastują nasze dobra.”
 
Wstęgę symbolizująca otwarcie nowej inwestycji przecieli: Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk, Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Ks. Sławomir Fundowicz – proboszcz Parafii w Przytyku, Krzysztof Wlazło- Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku, Cezary Nowek – Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki, Anna Ślusarczyk – mieszkanka Przytyka.
 
Podczas otwarcia uruchomiana została fontanna, która stała się główną atrakcją tego dnia. Ponadto na płycie rynku można było obejrzeć galerię zdjęć przedstawiającą to miejsce na przestrzeni lat. Był też szampan i cukierki od mieszkańców Przytyka.
 
Wszystkich, którzy chcą się przekonać jak wypiękniał środek Europy – zapraszamy do Przytyka!
 
Galeria zdjęć

Copyright by Paweł Słabik