NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

XII Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

Po raz dwunasty samorządowcy z Mazowsza biorą udział w spotkaniu dotyczącym europejskich programów i mazowieckich propozycji mechanizmów wsparcia wsi i rolnictwa. Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich otworzyli marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska. Podczas spotkania poznaliśmy także laureatów konkursu na najaktywniejsze sołectwo.
 
Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich to coroczne wydarzenie, podczas którego omawiane są dotychczasowe działania podjęte na rzecz rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich na Mazowszu. Tym razem wójtowie, burmistrzowie, starostowie i przedstawiciele Lokalnych Grup Działania podsumowali jak przez ostatnich 20 lat zmieniła się mazowiecka wieś. Zaprezentowane zostały także bieżący stan PROW 2014-2020 i planowane zmiany m.in. w perspektywie LEADER. Poznaliśmy także laureatów konkursu na najaktywniejsze sołectwo.
Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik