NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Mazowiecka kuźnia talentów II

W ofercie:

– zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego ( 2 spotkania w wymiarze łącznie 8 godzin) 
– warsztaty grupowe z zakresu komunikacji społecznej ( 1 spotkanie w wymiarze 8 godzin) 
– zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy ( 2 lub 3 spotkania w łącznym wymiarze 6 godzin) 
– bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych, za które uczestnicy otrzymują za udział stypendium w wysokości około 813,60 zł netto – stawka godzinowa stypendium szkoleniowego wynosi 6,78 zł netto – zaś szkolenia trwają średnio 120 h. Szkolenia są dostosowane do umiejętności i predyspozycji Uczestników Projektu wybierane na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.
– 4 miesięczne staże zawodowe z wynagrodzeniem 1017, 40 zł netto/msc. Przed rozpoczęciem stażu organizowane są badania u lekarza medycyny pracy i szkolenie BHP. 
– przed rozpoczęciem stażu są spotklania z pośrednikiem pracy w celu wyszukania ofert stażu, natomiast w trakcie trwania stażu są spotkania z pośrednikiem pracy w celu wyszukania ofert pracy. 


Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny dla Uczestników Projektu.Dodatkowo zapewnione są: zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/ dzieckiem, materiały szkoleniowe, catering na szkoleniach, egzamin potwierdzający uzyskane kwalifikacje, badania lekarskie i szkolenie BHP przed rozpoczęciem stażu i ubezpieczenie NNW w trakcie stażu.

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik