NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

X-Industry Hackathons

26 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie odbędzie się inauguracja pionierskiego w skali Europy programu hackathonów międzybranżowych – X-Industry Hackathons ukierunkowanych na digitalizację branży rolno-spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0. 

   

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw:
– spożywczych i opakowaniowych – zainteresowanych digitalizacją swojej działalności;
– IT/Przemysł 4.0/smart – posiadających rozwiązania cyfrowe dla branży spożywczej i opakowaniowej.

 

X-Industry Hackathons rozpoczyna unikatowy program wsparcia firm z branży spożywczej i opakowaniowej w ich drodze ku transformacji cyfrowej. Jest on organizowany w ramach prestiżowego, międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS, którego konsorcjum złożone jest z 7 partnerów z 4 krajów UE, którzy łącznie reprezentują 739 firm.

 

W programie spotkania X-Industry Hackathons przewidziane są:

– prezentacje megatrendów, case studies & dobre praktyki zagraniczne rozwiązań innowacji międzybranżowych w zakresie digitalizacji branży spożywczej i opakowaniowej;

– prelekcje oraz panele krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Polska, Litwa i Łotwa) ekspertów;

– prezentacja oferty wsparcia innowacji w firmach;
– potencjalne możliwości finansowania projektowanych zmian, w tym z nowych narzędzi Komisji Europejskiej;

– warsztaty partycypacyjne rozpoczynające prototypowanie nowych produktów, usług cyfrowych i nowych modeli biznesowych dla branż spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0;

– lunch networkingowy bazujący na produktach regionalnych mazowieckich członków mazowieckich klastrów spożywczych.

– przede wszystkim – rozpoczęcie Programu X-Industry Hackathons, w którym możesz wziąć udział już w te wakacje! 

 

X-Industry Hackathons to trzymiesięczny, nowatorski i interdyscyplinarny program wsparcia MŚP, który odbędzie się już w te wakacje i jest częścią międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu COSME (nr umowy grantowej 822905).

 

Zapisy i rejestracja: 
https://evenea.pl/event/x-industry/?fbclid=IwAR3nU1w5t0JRq9a3a5ymSgcRlur2Dh3S73wbN35a2kWkyGLpNmK-WLDDM5Y

 

Program oraz opis projektu Digiclusters

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik