NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Powołanie partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie radomskim”

W związku z realizacją w Regionie Radomskim projektu dotyczącego wspierania podmiotów ekonomii społecznej i w celu zaktywizowania działań w tym obszarze proponujemy powołanie zespołu – partnerstwa w powiecie radomskim, na obszarze działania gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wolanów i Zakrzew z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gminnych ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych   Celem naszego działania będzie współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, aktywizacji społeczności lokalnej, wzmacniania aktywności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu radomskiego Spotkanie organizacyjne w celu powołania partnerstwa odbyło się w dniu 26.09.2019 w Przytyku.

Do pobrania:

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania wniosków do konkursu na Rozwój Istniejącego Przedsiębiorstwa. 01.10.2019 r. – Jedlińsk.

lgd razem dla radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku i dokumentacji związanych z naborem wniosków na wybór operacji w ramach naboru wniosków w zakresie Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 1 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku o godzinie 11.00, przy ul. Wareckiej 19.

 

Warsztaty mają na celu przygotowanie wnioskodawców do wypełnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, prezentacje głównych założeń i zakresu wsparcia dla ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania „Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że termin prowadzenia wniosków wyznaczony jest na okres od 20.09.2019 r. do 10.10.2019 r. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 230 087,09 zł.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając informację – maila na adres zarzad@razemdlaradomki.pl

LGD Razem dla Radomki na XIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich

W XIII Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (w Zegrzu Południowym) uczestniczyło ponad 200 wójtów, starostów, przedstawicieli LGD z całego Mazowsza.


Coroczny Kongres był okazją do spotkania z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, by podsumować ostatni rok działalności, ale także podzielić się planami na najbliższą przyszłość i poznać najnowsze trendy i wyzwania dotyczące rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.

 

Copyright by Paweł Słabik