NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Zapraszamy na szkolenie z zakresu przygotowania wniosków do konkursu na Rozwój Istniejącego Przedsiębiorstwa. 01.10.2019 r. – Jedlińsk.

lgd razem dla radomki

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” serdecznie zaprasza na szkolenie z zakresu przygotowania wniosku i dokumentacji związanych z naborem wniosków na wybór operacji w ramach naboru wniosków w zakresie Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 1 października w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku o godzinie 11.00, przy ul. Wareckiej 19.

 

Warsztaty mają na celu przygotowanie wnioskodawców do wypełnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu, prezentacje głównych założeń i zakresu wsparcia dla ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania „Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa” realizowanego w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przypominamy, że termin prowadzenia wniosków wyznaczony jest na okres od 20.09.2019 r. do 10.10.2019 r. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 1 230 087,09 zł.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie. Zainteresowane osoby prosimy o potwierdzenie obecności wysyłając informację – maila na adres zarzad@razemdlaradomki.pl

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik