NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

kupuj swiadomie

Powołanie partnerstwa „Na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie radomskim”

W związku z realizacją w Regionie Radomskim projektu dotyczącego wspierania podmiotów ekonomii społecznej i w celu zaktywizowania działań w tym obszarze proponujemy powołanie zespołu – partnerstwa w powiecie radomskim, na obszarze działania gmin: Jedlińsk, Przytyk, Wolanów i Zakrzew z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gminnych ośrodków pomocy społecznej i organizacji pozarządowych   Celem naszego działania będzie współdziałanie oraz partnerska realizacja zadań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, aktywizacji społeczności lokalnej, wzmacniania aktywności obywatelskiej w ramach organizacji pozarządowych oraz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej na terenie powiatu radomskiego Spotkanie organizacyjne w celu powołania partnerstwa odbyło się w dniu 26.09.2019 w Przytyku.

Do pobrania:

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik