NASZE STRONY
Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki
W dolinie Radomki
Innowacyjna Radomka
E-Akademia
Papryka Przytycka
Mazowiecka Sieć

17 lat lgdkupuj swiadomie

Multimedialne Centra Edukacji Lokalnej – projekt współpracy Wyjazd studyjny- Promocja dobrych praktyk.

W dniach 06-08.12.2019 grupa uczestników projektu Multicel członków Lokalnej Grupy działania „Razem dla Radomki” wzieła udział w wizycie studyjnej  na terenie działania Stowarzyszenia Laboreckého občianskeho združenia Nová Alternatíva w Medzilaborce, Miestnej akčej skupiny LABOREC, o.z. i gminy Medzilaborce – słowackiego partnera międzynarodowego projektu współpracy „Multicel” zgodnie z planem realizacji wp projektu.

 

  Organizowany wyjazd służył wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, praktycznemu poznaniu sposobu w jaki inni wdrożyli swoje plany w zakresie prowadzenia działalności organizacji pozarządowej, działalności gospodarczej w różnych formach, poznaniu doświadczeń innych grup formalnych ( i nieformalnych w funkcjonowaniu na obszarach wiejskich. Wyjazd  był swego rodzaju spoiwem scalającym współpracę partnerów projektu.

 

Partner słowacki stowarzyszenie Nova Alternativa w osobie prezesa Vladimira Protivniaka przedstawił hitorię swojego regionu i ludności rusińskiej, działania i inicjatywy realizowane na oszarze gminy Medzilaborce ( m.in w zakresie agroturystycznym, kulturowym, dziedzictwa historycznego ) .Zaplanowano wspólne działania na rok 2020   

Category: Bez kategorii

Copyright by Paweł Słabik